Sorry, this video is not available in your country.

Trò Chuyện Cùng Graham Norton (Phần 31 - Tập 16)

chia sẻ

Trò Chuyện Cùng Graham Norton (Phần 31 - Tập 16)

Graham Norton gặp gỡ và trò chuyện với các khách mời nổi tiếng, tập trung xoáy vào các khía cạnh của văn hóa giải trí khơi gợi hứng thú của khán giả.