Sorry, this video is not available in your country.

Trời Đã Sinh Ra Raize Sao Còn Sinh Ra Sonet, Suzuki Celerio 2022 Lộ Diện

chia sẻ

Trời Đã Sinh Ra Raize Sao Còn Sinh Ra Sonet, Suzuki Celerio 2022 Lộ Diện

Honda Việt Nam giảm 100% thuế trước bạ cho Brio, Civic và HR-V. Thông tin giảm LPTB chưa kịp áp dụng thì một vài đại lý đã tăng gía bán và cắt giảm khuyến mại. Suzuki Celerio 2022 lộ diện với mức giá từ 6300-8000 USD tại Ấn Độ. Cuộc chiến cân sức về giá bán và trang thiết bị giữa Raize và Sonet.