Sorry, this video is not available in your country.

Trúc Nhi - Diệu Nhi Tự Cầm Bình Sữa Uống, Cười Tít Mắt Khi Thấy Mẹ

chia sẻ

Trúc Nhi - Diệu Nhi Tự Cầm Bình Sữa Uống, Cười Tít Mắt Khi Thấy Mẹ

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 04/08/2020
Đến ngày hậu phẫu thứ 20, sức khỏe hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã ổn định, hết sốt, tiêu tiểu tốt, hợp tác tập vật lý trị liệu tốt. Các bác sĩ đã rút ống nội khí quản, cai máy thở từ ngày hậu phẫu thứ 8 đối với Diệu Nhi và ngày thứ 12 đối với Trúc Nhi. Đến nay, hai bé đã tự hít thở khí trời hoàn toàn và thoải mái vui cười. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm