Sorry, this video is not available in your country.

Trump Ra Mắt Nền Tảng Thông Tin Trước Lệnh Cấm Của Facebook

chia sẻ

Trump Ra Mắt Nền Tảng Thông Tin Trước Lệnh Cấm Của Facebook

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 11/05/2021
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tung ra một nền tảng để đăng trực tuyến chỉ một ngày trước khi hội đồng quản trị của Facebook xem xét việc có thực hiện lệnh cấm vĩnh viễn của ông tham gia Facebook hay không.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm