Sorry, this video is not available in your country.

Trúng Đấu Giá Rồi Bỏ Cọc: Phải Tôn Trọng Quyền Được Từ Bỏ Tài Sản Của Người Trúng?

chia sẻ

Trúng Đấu Giá Rồi Bỏ Cọc: Phải Tôn Trọng Quyền Được Từ Bỏ Tài Sản Của Người Trúng?

Người đăng:
Ngày đăng: 28/11/2023
Về hình thức xử lý đối với người trúng đấu giá từ bỏ quyền mua tài sản, ĐBQH cho rằng đây là quan hệ dân sự. Trong mọi trường hợp, phải tôn trọng, bảo vệ quyền được từ bỏ tài sản trúng đấu giá của người trúng đấu giá.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm