Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc Đã Tiêm Chủng Đầy Đủ Cho 78% Dân Số Với 2,19 Tỷ Liều

chia sẻ

Trung Quốc Đã Tiêm Chủng Đầy Đủ Cho 78% Dân Số Với 2,19 Tỷ Liều

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 02/10/2021
Trung Quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho ít nhất 1,1 tỷ người trong số 1,41 tỷ dân của họ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm