Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc: Đoàn Tụ Cha Mẹ Sau 32 Năm Nhờ Công Nghệ Nhận Diện Khuôn Mặt

chia sẻ

Trung Quốc: Đoàn Tụ Cha Mẹ Sau 32 Năm Nhờ Công Nghệ Nhận Diện Khuôn Mặt

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/05/2020
Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc lúc 2 tuổi đã được đoàn tụ với gia đình sau 32 năm, nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm