Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc: Hơn 3.000 Con Khỉ Hoang Dã Chiến Đấu Vì Danh Hiệu Vua Khỉ

chia sẻ

Trung Quốc: Hơn 3.000 Con Khỉ Hoang Dã Chiến Đấu Vì Danh Hiệu Vua Khỉ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/11/2020
Khoảng mỗi 4 năm, những con khỉ macaque trẻ tuổi trong khu bảo tồn quốc gia Wulongkou sẽ thách thức thủ lĩnh để đoạt quyền.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm