Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc: Lính Cứu Hỏa Dựa Vào Cây Ngủ Gật Sau Cháy Rừng Trong Nhiều Ngày

chia sẻ

Trung Quốc: Lính Cứu Hỏa Dựa Vào Cây Ngủ Gật Sau Cháy Rừng Trong Nhiều Ngày

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 07/05/2021
Một lính cứu hỏa đã ngủ gật khi tựa vào gốc cây sau khi chiến đấu với đám cháy rừng trong ba ngày ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.
Tags: Cháy rừng

Tin Tức Tất cả

Xem thêm