Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc: Người Đàn Ông Say Rượu Đẩy Hàng Rào Đổ Xuống Như Domino

chia sẻ

Trung Quốc: Người Đàn Ông Say Rượu Đẩy Hàng Rào Đổ Xuống Như Domino

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 16/05/2020
Một người đàn ông say rượu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, muốn tìm một lối tắt qua đường bằng cách trèo qua hàng rào. Ông ta thất bại và đẩy hàng rào, khiến chúng đổ rạp như domino.
Tags: Giao thông

Tin Tức Tất cả

Xem thêm