Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc Phát Hiện Bằng Chứng Về Đại Dương Cổ Đại Trên Sao Hỏa

chia sẻ

Trung Quốc Phát Hiện Bằng Chứng Về Đại Dương Cổ Đại Trên Sao Hỏa

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 26/05/2023
Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu do robot Chúc Dung của Trung Quốc thu thập chỉ ra, một đại dương cổ xưa từng tồn tại trên sao Hỏa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm