Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc Tạo Ra Máy Bay Không Người Lái Dưới Nước

chia sẻ

Trung Quốc Tạo Ra Máy Bay Không Người Lái Dưới Nước

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/08/2021
Đây không phải một con cá thật. Nó là một máy bay không người lái dưới nước có tên "Robo-Fish". Một công ty Trung Quốc đã mô phỏng máy bay không người lái theo hình một con cá rồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm