Sorry, this video is not available in your country.

Trung Quốc: Xong Thử Nghiệm Lâm Sàng Giai Đoạn II Vắc-xin Covid-19

chia sẻ

Trung Quốc: Xong Thử Nghiệm Lâm Sàng Giai Đoạn II Vắc-xin Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 24/06/2020
Trung Quốc đã phê duyệt 5 loại vắc-xin COVID-19 cho các thử nghiệm lâm sàng, trong đó ba loại đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm