Sorry, this video is not available in your country.

Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Phần 1 - Tập 1)

chia sẻ

Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Phần 1 - Tập 1)

Cảnh sát và luật sư bàn bạc cách xử lý các vụ lừa đảo; những kẻ lừa đảo tiết lộ cách chúng bày mưu tính kế.