Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Những Loài Nguy Hiểm, Khổng Lồ Và Tí Hon (Phần 1 - Tập 2)
  Những Loài Nguy Hiểm, Khổng Lồ Và Tí Hon (Phần 1 - Tập 2)
 • 01:00
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 2)
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 2)
 • 02:00
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 3 - Tập 6)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 3 - Tập 6)
 • 03:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Phần 4 - Tập 18)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Phần 4 - Tập 18)
 • 04:00
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 3 - Tập 5)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 3 - Tập 5)
 • 05:00
  Vùng Nước Tối: Jeremy Wade (Phần 1 - Tập 2)
  Vùng Nước Tối: Jeremy Wade (Phần 1 - Tập 2)
 • 06:00
  Những Kẻ Xâm Lấn (Phần 1)
  Tập 6
 • 07:00
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 1)
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 1)
 • 08:00
  Những Loài Nguy Hiểm, Khổng Lồ Và Tí Hon (Phần 1 - Tập 2)
  Những Loài Nguy Hiểm, Khổng Lồ Và Tí Hon (Phần 1 - Tập 2)
 • 09:00
  Vùng Nước Tối: Jeremy Wade (Phần 1 - Tập 2)
  Vùng Nước Tối: Jeremy Wade (Phần 1 - Tập 2)
 • 10:00
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 2)
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 2)
 • 11:00
  Những Kẻ Xâm Lấn (Phần 1)
  Tập 2
 • 12:00
  Những Loài Cá Mập Kỳ Lạ: Khoảnh Khắc Huy Hoàng
  Những Loài Cá Mập Kỳ Lạ: Khoảnh Khắc Huy Hoàng
 • 13:00
  Đi Tìm Quái Vật (Phần 1 - Tập 7)
  Đi Tìm Quái Vật (Phần 1 - Tập 7)
 • 14:00
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 5)
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 5)
 • • LIVE
  Trung Mỹ Hoang Dã (Tập 1)
 • 16:00
  Trăn Ăn Thịt Người Ở Sulawesi
 • 17:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Phần 7 - Tập 2)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Phần 7 - Tập 2)
 • 18:00
  Mỹ Latinh Hoang Dã (Tập 5)
  Mỹ Latinh Hoang Dã (Tập 5)
 • 19:00
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 3)
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 3)
 • 20:00
  Cá Sấu Khổng Lồ Ăn Thịt Người
  Cá Sấu Khổng Lồ Ăn Thịt Người
 • 21:00
  Đi Tìm Quái Vật (Phần 1 - Tập 8)
  Đi Tìm Quái Vật (Phần 1 - Tập 8)
 • 22:00
  Những Câu Chuyện Về Loài Mèo Lớn (Phần 1 - Tập 5)
  Những Câu Chuyện Về Loài Mèo Lớn (Phần 1 - Tập 5)
 • 23:00
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 5)
  Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 5)
Bắc Mỹ (Phần 1 - Tập 1)
Thời gian chiếu: 07:00 15/05/2022 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật