Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 18)

Yêu thích

Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 18)

Thời gian chiếu: 04:20 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình đưa người xem tới những thử thách của bác sĩ Jeff - một trong những bác sĩ bận rộn nhất nước Mỹ là làm sao cho phòng khám của mình hoạt động ổn định và không giới hạn.