Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Giải Cứu Động Vật Hoang Dã (Tập 7)
  Giải Cứu Động Vật Hoang Dã (Tập 7)
 • 01:17
  Giải Cứu Động Vật Hoang Dã (Tập 8)
  Giải Cứu Động Vật Hoang Dã (Tập 8)
 • 01:45
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 3)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 3)
 • 02:40
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 5)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 5)
 • 03:35
  Những Kỳ Vọng Miền Hoang Dã
  Những Kỳ Vọng Miền Hoang Dã
 • 04:30
  Dấn Thân Vào Hiểm Nguy (Tập 12)
  Dấn Thân Vào Hiểm Nguy (Tập 12)
 • 05:00
  Công Viên Thuỷ Sinh (Tập 1)
  Công Viên Thuỷ Sinh (Tập 1)
 • 06:00
  Cuộc Sống Của Bác Sĩ Thú Y (Tập 5)
  Cuộc Sống Của Bác Sĩ Thú Y (Tập 5)
 • 07:00
  Vua Tốc Độ Bẩm Sinh
  Vua Tốc Độ Bẩm Sinh
 • 07:55
  Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Tập 4)
  Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Tập 4)
 • 08:50
  Coyote Peterson Khám Phá Miền Hoang Dã (Tập 2)
  Coyote Peterson Khám Phá Miền Hoang Dã (Tập 2)
 • 09:17
  Những Gã Khổng Lồ Tý Hon (Tập 1)
  Những Gã Khổng Lồ Tý Hon (Tập 1)
 • 09:45
  Hòn Ngọc Của Thiên Nhiên (Tập 7)
  Hòn Ngọc Của Thiên Nhiên (Tập 7)
 • 10:12
  Hòn Ngọc Của Thiên Nhiên (Tập 8)
  Hòn Ngọc Của Thiên Nhiên (Tập 8)
 • 10:40
  Những Kỳ Quan Trên Trái Đất (Tập 2)
  Những Kỳ Quan Trên Trái Đất (Tập 2)
 • 11:35
  Những Kỳ Vọng Miền Hoang Dã
  Những Kỳ Vọng Miền Hoang Dã
 • 12:30
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 2)
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 2)
 • 13:25
  Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Tập 4)
  Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Tập 4)
 • • LIVE
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 3)
 • 15:15
  Những Kỳ Quan Trên Trái Đất (Tập 2)
  Những Kỳ Quan Trên Trái Đất (Tập 2)
 • 16:10
  Con Người Và Động Vật (Tập 1)
  Con Người Và Động Vật (Tập 1)
 • 17:05
  Coyote Peterson Khám Phá Miền Hoang Dã (Tập 2)
  Coyote Peterson Khám Phá Miền Hoang Dã (Tập 2)
 • 17:32
  Những Gã Khổng Lồ Tý Hon (Tập 1)
  Những Gã Khổng Lồ Tý Hon (Tập 1)
 • 18:00
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 5)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 5)
 • 19:00
  Những Loài Rắn Ấn Tượng Nhất (Tập 2)
  Những Loài Rắn Ấn Tượng Nhất (Tập 2)
 • 20:00
  Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Tập 6)
  Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Tập 6)
 • 21:00
  Những Kỳ Quan Trên Trái Đất (Tập 2)
  Những Kỳ Quan Trên Trái Đất (Tập 2)
 • 22:00
  Hòn Ngọc Của Thiên Nhiên (Tập 7)
  Hòn Ngọc Của Thiên Nhiên (Tập 7)
 • 22:30
  Hòn Ngọc Của Thiên Nhiên (Tập 8)
  Hòn Ngọc Của Thiên Nhiên (Tập 8)
 • 23:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 3)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 3)
 • 23:55
  Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Tập 6)
  Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Tập 6)

Animal Planet
Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 3)

14:20
14/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật