Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Châu Phi Hoang Dã (Tập 7)

Yêu thích

Châu Phi Hoang Dã (Tập 7)

Thời gian chiếu: 19:10 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Châu Phi Hoang Dã là một bức tranh chân dung sống động của lục địa với đó là bộ sưu tập động vật hoang dã và kỳ quan thiên nhiên lớn nhất Trái đất. Những cảnh quay ngoạn mục, được quay tại 22 quốc gia trong hơn 18 tháng, ghi lại hành động kỳ thú của một loạt các loài chim và động vật.