Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 2 - Tập 11)

Yêu thích

Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Phần 2 - Tập 11)

Thời gian chiếu: 09:05 03/12/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Terri, Bindi và Robert Irwin sẽ tiếp nối di sản của Steve, một chuyên gia bảo tồn nổi tiếng đã thiệt mạng do bị cá sấu tấn công, thông qua công việc của họ tại sở thú bao la của gia đình ở Úc.