Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Công Viên Thuỷ Sinh Tập 2)

Yêu thích

Công Viên Thuỷ Sinh Tập 2)

Thời gian chiếu: 20:05 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Là công viên thuỷ sinh lớn nhất Tây bán cầu, với 38.000m3 nước và 600 loài vật, cơ sở này sẽ giúp người dân kết nối với hệ sinh thái biển, và biết yêu thương, bảo tồn những loài vật sinh sống ở đó.