Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Cuộc Chiến Cá Voi (Phần 30 - Tập 2)

Yêu thích

Cuộc Chiến Cá Voi (Phần 30 - Tập 2)

Thời gian chiếu: 10:00 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình theo dõi cuộc chiến nhằm chấm dứt nạn giết cá voi hoa tiêu của Sea Shepherd ở quần đảo Faroe, nơi người dân săn bắt cá voi hàng nghìn năm nay và luôn tự hào về nó.