Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Cuộc Chiến Ngà Voi (Tập 3)

Yêu thích

Cuộc Chiến Ngà Voi (Tập 3)

Thời gian chiếu: 15:30 23/10/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình theo chân một đội chuyên gia đặc biệt được huấn luyện các kỹ năng quân đội đã bay tới Kenyađể chiến đấu với nạn săn trộm voi đang hoành hành ở đây.