Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Đại Quái Thú: Những Gã Khổng Lồ Cuối Cùng (Tập 1)

Yêu thích

Đại Quái Thú: Những Gã Khổng Lồ Cuối Cùng (Tập 1)

Thời gian chiếu: 09:05 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Nhà sinh vật học Patrick Aryee đi tìm những con vật lớn nhất hành tinh để tìm hiểu cách chúng sử dụng kích cỡ đồ sộ của mình làm vũ khí sinh tồn, và vai trò quan trọng của chúng trong việc gìn giữ sức khỏe của Trái đất.