Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Dự Án Gấu Bắc Mỹ (Tập 4)

Yêu thích

Dự Án Gấu Bắc Mỹ (Tập 4)

Thời gian chiếu: 09:05 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình ghi lại quá trình Jeff Watson cố gắng hết sức để dạy 2 chú gấu xám mà anh từng cứu, Bob và Screech mọi kỹ năng mà chúng cần để có thể sống trong rừng sâu.