Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Evan Và Niềm Vui Nơi Hoang Dã (Tập 1)

Yêu thích

Evan Và Niềm Vui Nơi Hoang Dã (Tập 1)

Thời gian chiếu: 10:00 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Từ nhỏ, tiến sĩ Evan Antin đã thích giúp đỡ các loài vật hoang dã. Khi không ở phòng khám tại California, anh sẽ theo đuổi mơ ước của mình: chơi với cá mập ở Tahiti, với cá sấu ở Yucatan, và với thằn lằn khổng lồ ở Philippines.