Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 5)
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 5)
 • 01:45
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 4)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 4)
 • 02:40
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 4)
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 4)
 • 03:35
  Frank Hoang Dã So Tài Với Darran (Tập 2)
  Frank Hoang Dã So Tài Với Darran (Tập 2)
 • 04:30
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 6)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 6)
 • 05:00
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 5)
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 5)
 • 06:00
  Sở Thú: San Diego (Tập 5)
  Sở Thú: San Diego (Tập 5)
 • 07:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 4)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 4)
 • 07:55
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 4)
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 4)
 • 08:50
  Công Lý Gian Nan (Tập 1)
  Công Lý Gian Nan (Tập 1)
 • 09:45
  Zambia Hoang Dã (Tập 4)
  Zambia Hoang Dã (Tập 4)
 • 10:40
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 2)
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 2)
 • 11:35
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 9)
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 9)
 • 12:30
  Những Chiến Binh Hoang Dã (Tập 4)
  Những Chiến Binh Hoang Dã (Tập 4)
 • 13:25
  Những Vị Vua Của Sa Mạc
  Những Vị Vua Của Sa Mạc
 • 14:20
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 7)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 7)
 • 15:15
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 2)
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 2)
 • 16:10
  Zambia Hoang Dã (Tập 4)
  Zambia Hoang Dã (Tập 4)
 • • LIVE
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 3)
 • 17:32
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 4)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 4)
 • 18:00
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 6)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 6)
 • 19:00
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 9)
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 9)
 • 20:00
  Etosha, Chảo Muối Vĩ Đại
  Etosha, Chảo Muối Vĩ Đại
 • 21:00
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 2)
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 2)
 • 22:00
  Những Chiến Binh Hoang Dã (Tập 4)
  Những Chiến Binh Hoang Dã (Tập 4)
 • 23:00
  Frank Hoang Dã Ở Mexico (Tập 3)
  Frank Hoang Dã Ở Mexico (Tập 3)
 • 23:55
  Trung Mỹ Hoang Dã (Tập 4)
  Trung Mỹ Hoang Dã (Tập 4)

Animal Planet
Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 3)

17:05
18/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật