Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Giác Quan Siêu Đẳng (Phần 2 - Tập 2)

Yêu thích

Giác Quan Siêu Đẳng (Phần 2 - Tập 2)

Thời gian chiếu: 08:10 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Sinh tồn ở nơi hoang dã là một cuộc chiến cần có vũ khí vượt trội nếu muốn thành công. Đó có thể là thị lực phi thường để làm chủ bóng đêm, cái mũi tinh nhạy, phản xạ nhanh như chớp, hay sự kín đáo, bí mật.