Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Hội Chị Em Trên Thảo Nguyên

Yêu thích

Hội Chị Em Trên Thảo Nguyên

Thời gian chiếu: 14:35 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Trong chương trình, các nhà khoa học tự nhiên đang thách thức những định kiến đã tồn tại suốt cả thế kỷ về vai trò của con cái trong thế giới động vật có vú. Có phải lúc nào con đực cũng giữ vai trò thống trị như ta tưởng?