Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 23)
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 23)
 • 01:17
  Bản Năng Sát Thủ (Tập 11)
  Bản Năng Sát Thủ (Tập 11)
 • 01:45
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 13)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 13)
 • 02:40
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 3)
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 3)
 • 03:35
  Bí Ẩn Nơi Hoang Đảo (Tập 1)
  Bí Ẩn Nơi Hoang Đảo (Tập 1)
 • 04:30
  Dấn Thân Vào Hiểm Nguy
  Tập 13
 • 05:00
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 23)
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 23)
 • 05:30
  Bản Năng Sát Thủ (Tập 11)
  Bản Năng Sát Thủ (Tập 11)
 • 06:00
  Sở Thú (Tập 8 )
  Sở Thú (Tập 8 )
 • 07:00
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 13)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 13)
 • 07:55
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 3)
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 3)
 • 08:50
  Sở Thú (Tập 8)
  Sở Thú (Tập 8)
 • 09:45
  Mỹ Latinh Hoang Dã (Tập 1)
  Mỹ Latinh Hoang Dã (Tập 1)
 • 10:40
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã
  Tập 2
 • 11:35
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 24)
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 24)
 • 12:02
  Bản Năng Sát Thủ (Tập 12)
  Bản Năng Sát Thủ (Tập 12)
 • 12:30
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 3)
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 3)
 • • LIVE
  Bí Ẩn Nơi Hoang Đảo (Tập 2)
 • 14:20
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 14)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 14)
 • 15:15
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 11)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 11)
 • 16:10
  Kho Vũ Trang Của Động Vật (Tập 6)
  Kho Vũ Trang Của Động Vật (Tập 6)
 • 17:05
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 9)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 9)
 • 17:32
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 10)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 10)
 • 18:00
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 24)
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 24)
 • 18:30
  Bản Năng Sát Thủ (Tập 12)
  Bản Năng Sát Thủ (Tập 12)
 • 19:00
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo (Tập 1)
  Một Năm Trong Vườn Bách Thảo (Tập 1)
 • 20:00
  Mỹ Latinh Hoang Dã (Tập 2)
  Mỹ Latinh Hoang Dã (Tập 2)
 • 21:00
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 11)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 11)
 • 21:30
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 12)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 12)
 • 22:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 12)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 12)
 • 23:00
  Khủng Long - Dẫn Chương Trình: Stephen Fry (Tập 3)
  Khủng Long - Dẫn Chương Trình: Stephen Fry (Tập 3)
 • 23:55
  Bí Ẩn Nơi Hoang Đảo (Tập 2)
  Bí Ẩn Nơi Hoang Đảo (Tập 2)

Animal Planet
Bí Ẩn Nơi Hoang Đảo (Tập 2)

13:25
22/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật