Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:45
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 5)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 5)
 • 02:40
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 1)
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 1)
 • 03:35
  Frank Hoang Dã So Tài Với Darran (Tập 3)
  Frank Hoang Dã So Tài Với Darran (Tập 3)
 • 04:30
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 9)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 9)
 • 05:00
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 6)
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 6)
 • 06:00
  Sở Thú: San Diego (Tập 8)
  Sở Thú: San Diego (Tập 8)
 • 07:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 5)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 5)
 • 07:55
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 1)
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 1)
 • 08:50
  Frank Hoang Dã Ở Mexico (Tập 4)
  Frank Hoang Dã Ở Mexico (Tập 4)
 • 09:45
  Bước Cùng Voi (Tập 1)
  Bước Cùng Voi (Tập 1)
 • 10:40
  Etosha, Chảo Muối Vĩ Đại
  Etosha, Chảo Muối Vĩ Đại
 • 11:35
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 7)
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 7)
 • 12:30
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 1)
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 1)
 • 13:25
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 1)
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 1)
 • 14:20
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 6)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 6)
 • 15:15
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 1)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 1)
 • 16:10
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 9)
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 9)
 • 17:05
  Zambia Hoang Dã (Tập 4)
  Zambia Hoang Dã (Tập 4)
 • 18:00
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 7)
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 7)
 • 19:00
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 2)
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 2)
 • 20:00
  Các Băng Đảng Trên Đảo Vượn Cáo (Tập 1)
  Các Băng Đảng Trên Đảo Vượn Cáo (Tập 1)
 • 21:00
  Hành Trình Cuộc Sống (Tập 1)
  Hành Trình Cuộc Sống (Tập 1)
 • • LIVE
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)
 • 23:00
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 1)
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 1)
 • 23:55
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 1)
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 1)

Animal Planet
Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)

22:00
21/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật