Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Phần 9 - Tập 2)

Yêu thích

Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Phần 9 - Tập 2)

Thời gian chiếu: 10:00 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Jackson Galaxy là một nhà tâm lý rất yêu thương và thấu hiểu loài mèo. Anh đi khắp đất nước và vận dụng toàn bộ vốn hiểu biết và kinh nghiệm để giúp đỡ những người chủ đang gặp vấn đề với con mèo của mình.