Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 3)
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 3)
 • 01:45
  Luật Texas (Tập 1)
  Luật Texas (Tập 1)
 • 02:40
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 3)
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 3)
 • 03:35
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 8)
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 8)
 • • LIVE
  Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 16)
 • 05:00
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 3)
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 3)
 • 06:00
  Quỷ Núi (Tập 3)
  Quỷ Núi (Tập 3)
 • 07:00
  Luật Texas (Tập 1)
  Luật Texas (Tập 1)
 • 07:55
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 3)
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 3)
 • 08:50
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 2)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 2)
 • 09:45
  Những Kẻ Chiến Thắng Nơi Hoang Dã (Tập 2)
  Những Kẻ Chiến Thắng Nơi Hoang Dã (Tập 2)
 • 10:40
  Loài Mèo Lớn Ở Serengeti
  Loài Mèo Lớn Ở Serengeti
 • 11:35
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 4)
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 4)
 • 12:30
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 3)
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 3)
 • 13:25
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 1)
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 1)
 • 14:20
  Luật Texas (Tập 2)
  Luật Texas (Tập 2)
 • 15:15
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 2)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 2)
 • 16:10
  Những Kẻ Chiến Thắng Nơi Hoang Dã (Tập 1)
  Những Kẻ Chiến Thắng Nơi Hoang Dã (Tập 1)
 • 17:05
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 25)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 25)
 • 17:32
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 26)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 26)
 • 18:00
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 4)
  Frank Hoang Dã Ở California (Tập 4)
 • 19:00
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 4)
  Khai Quật Những Quái Thú Bị Lãng Quên (Tập 4)
 • 20:00
  Những Kẻ Chiến Thắng Nơi Hoang Dã (Tập 3)
  Những Kẻ Chiến Thắng Nơi Hoang Dã (Tập 3)
 • 21:00
  Xin Chào Thế Giới (Tập 1)
  Xin Chào Thế Giới (Tập 1)
 • 21:30
  Xin Chào Thế Giới (Tập 2)
  Xin Chào Thế Giới (Tập 2)
 • 22:00
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 3)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 3)
 • 23:00
  Châu Nam Cực Hoang Dã (Tập 3)
  Châu Nam Cực Hoang Dã (Tập 3)
 • 23:55
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 1)
  Biến Mất Hay Tồn Tại (Tập 1)

Animal Planet
Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 16)

04:30
18/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật