Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 7)
 • 01:45
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 6)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 6)
 • 02:40
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 2)
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 2)
 • 03:35
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 1)
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 1)
 • 04:30
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 10)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 10)
 • 05:00
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 7)
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 7)
 • 06:00
  Sở Thú: San Diego (Tập 9)
  Sở Thú: San Diego (Tập 9)
 • 07:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 6)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 6)
 • 07:55
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 2)
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 2)
 • 08:50
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)
 • 09:45
  Các Băng Đảng Trên Đảo Vượn Cáo (Tập 1)
  Các Băng Đảng Trên Đảo Vượn Cáo (Tập 1)
 • 10:40
  Hành Trình Cuộc Sống (Tập 1)
  Hành Trình Cuộc Sống (Tập 1)
 • 11:35
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 8)
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 8)
 • 12:30
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 2)
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 2)
 • 13:25
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 2)
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 2)
 • 14:20
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 7)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 7)
 • 15:15
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 6)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 6)
 • 16:10
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 2)
  Cuộc Đua Vũ Trang Của Động Vật (Tập 2)
 • 17:05
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • 18:00
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 8)
  Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 8)
 • 19:00
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 3)
  Hướng Dẫn Sinh Tồn Của Động Vật (Tập 3)
 • 20:00
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 1)
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 1)
 • 21:00
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • 22:00
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 7)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 7)
 • 23:00
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 2)
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 2)
 • 23:55
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 2)
  Khám Phá Nước Úc Cùng Robson Green (Tập 2)

Animal Planet
Vùng Nước Tối - Dẫn Chương Trình: Jeremy Wade (Tập 7)

00:50
22/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật