Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Quái Vật Trong Tôi (Phần 5 - Tập 8)

Yêu thích

Quái Vật Trong Tôi (Phần 5 - Tập 8)

Thời gian chiếu: 22:50 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình kể về những sinh vật nguy hiểm nhất trong tự nhiên chiếm lấy cơ thể ta, phá hủy hệ miễn dịch, và ăn sống ta từ bên trong.