Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Frank Hoang Dã Tìm Hiểu Về Rồng (Tập 1)
  Frank Hoang Dã Tìm Hiểu Về Rồng (Tập 1)
 • • LIVE
  Làm Bể (Tập 7)
 • 02:40
  Những Sát Thủ Nơi Hoang Dã (Tập 1)
  Những Sát Thủ Nơi Hoang Dã (Tập 1)
 • 03:35
  Cảnh Khuyển (Tập 1)
  Cảnh Khuyển (Tập 1)
 • 04:30
  Gặp Gỡ Những Chú Lười (Tập 8)
  Gặp Gỡ Những Chú Lười (Tập 8)
 • 05:00
  Frank Hoang Dã Tìm Hiểu Về Rồng (Tập 1)
  Frank Hoang Dã Tìm Hiểu Về Rồng (Tập 1)
 • 06:00
  Cuộc Sống Của Bác Sĩ Thú Y (Tập 14)
  Cuộc Sống Của Bác Sĩ Thú Y (Tập 14)
 • 07:00
  Làm Bể (Tập 7)
  Làm Bể (Tập 7)
 • 07:55
  Những Sát Thủ Nơi Hoang Dã (Tập 1)
  Những Sát Thủ Nơi Hoang Dã (Tập 1)
 • 08:50
  Khủng Long - Dẫn Chương Trình: Stephen Fry (Tập 2)
  Khủng Long - Dẫn Chương Trình: Stephen Fry (Tập 2)
 • 09:45
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 4)
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 4)
 • 10:40
  Những Cuộc Tấn Công Chớp Nhoáng Trong Tự Nhiên (Tập 1)
  Những Cuộc Tấn Công Chớp Nhoáng Trong Tự Nhiên (Tập 1)
 • 11:35
  Những Sát Thủ Nơi Hoang Dã (Tập 2)
  Những Sát Thủ Nơi Hoang Dã (Tập 2)
 • 12:30
  Frank Hoang Dã Tìm Hiểu Về Rồng (Tập 2)
  Frank Hoang Dã Tìm Hiểu Về Rồng (Tập 2)
 • 13:25
  Cảnh Khuyển (Tập 2)
  Cảnh Khuyển (Tập 2)
 • 14:20
  Con Người Và Động Vật (Tập 2)
  Con Người Và Động Vật (Tập 2)
 • 15:15
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 4)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 4)
 • 16:10
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 1)
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 1)
 • 17:05
  Làm Bể (Tập 8)
  Làm Bể (Tập 8)
 • 18:00
  Những Sát Thủ Nơi Hoang Dã (Tập 2)
  Những Sát Thủ Nơi Hoang Dã (Tập 2)
 • 19:00
  Frank Hoang Dã Tìm Hiểu Về Rồng (Tập 2)
  Frank Hoang Dã Tìm Hiểu Về Rồng (Tập 2)
 • 20:00
  Vương Triều Nơi Hoang Dã (Tập 1)
  Vương Triều Nơi Hoang Dã (Tập 1)
 • 21:00
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 2)
  Xếp Hạng Động Vật Nguy Hiểm (Tập 2)
 • 22:00
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 5)
  Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Tập 5)
 • 23:00
  Châu Nam Cực Hoang Dã (Tập 1)
  Châu Nam Cực Hoang Dã (Tập 1)
 • 23:55
  Cảnh Khuyển (Tập 2)
  Cảnh Khuyển (Tập 2)

Animal Planet
Làm Bể (Tập 7)

01:45
23/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật