Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 19)

Yêu thích

Tại Sao Động Vật Lại Thế (Tập 19)

Thời gian chiếu: 15:30 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Chương trình sử dụng kiến thức khoa học và những phương pháp minh họa tuyệt vời để tiết lộ những bí mật phi thường của thế giới động vật, những siêu năng lực mà con người chỉ có thể mơ ước.