Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Công Lý Gian Nan (Tập 2)
  Công Lý Gian Nan (Tập 2)
 • 01:45
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)
 • 02:40
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 8)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 8)
 • 03:35
  Frank Hoang Dã Ở Mexico (Tập 4)
  Frank Hoang Dã Ở Mexico (Tập 4)
 • 04:30
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 14)
  Giải Đáp Những Bí Ẩn Kỳ Lạ Nhất Của Tự Nhiên (Tập 14)
 • 05:00
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 7)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 7)
 • 06:00
  Nông Trại Cứu Hộ (Tập 4)
  Nông Trại Cứu Hộ (Tập 4)
 • 07:00
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 1)
 • 07:55
  Costa Rica Hoang Dã
  Costa Rica Hoang Dã
 • 08:50
  Những Chiến Binh Hoang Dã (Tập 5)
  Những Chiến Binh Hoang Dã (Tập 5)
 • 09:45
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 5)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 5)
 • 10:12
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 6)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 6)
 • 10:40
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)
 • 11:35
  Frank Hoang Dã Ở Mexico (Tập 4)
  Frank Hoang Dã Ở Mexico (Tập 4)
 • 12:30
  Bước Cùng Voi (Tập 1)
  Bước Cùng Voi (Tập 1)
 • 13:25
  Costa Rica Hoang Dã
  Costa Rica Hoang Dã
 • 14:20
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)
 • 15:15
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)
 • 16:10
  Các Băng Đảng Trên Đảo Vượn Cáo (Tập 1)
  Các Băng Đảng Trên Đảo Vượn Cáo (Tập 1)
 • 17:05
  Những Chiến Binh Hoang Dã (Tập 5)
  Những Chiến Binh Hoang Dã (Tập 5)
 • 18:00
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 8)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 8)
 • 19:00
  Hành Trình Cuộc Sống (Tập 1)
  Hành Trình Cuộc Sống (Tập 1)
 • 20:00
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 2)
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 2)
 • • LIVE
  Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)
 • 22:00
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 5)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 5)
 • 22:30
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 6)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 6)
 • 23:00
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 2)
 • 23:55
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 2)
  Những Loài Nguy Hiểm Nhất Thế Giới (Tập 2)

Animal Planet
Những Tài Năng Tột Đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)

21:00
26/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật