Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:50
  Công Lý Gian Nan (Tập 6)
  Công Lý Gian Nan (Tập 6)
 • 01:45
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 5)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 5)
 • 02:40
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 1)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 1)
 • 03:35
  Frank Hoang Dã (Tập 2)
  Frank Hoang Dã (Tập 2)
 • 04:30
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục: Phiên Bản Trung Quốc (Tập 3)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục: Phiên Bản Trung Quốc (Tập 3)
 • 05:00
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 10)
  Chúa Ơi, Đó Là Nhà Irwin! (Tập 10)
 • 06:00
  Tôi Là Con Mồi (Tập 4)
  Tôi Là Con Mồi (Tập 4)
 • 07:00
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 3)
  Thế Giới Động Vật Tuyệt Vời (Tập 3)
 • 07:55
  Cá Mập Đọ Sức Với Rắn: So Tài Lực Cắn
  Cá Mập Đọ Sức Với Rắn: So Tài Lực Cắn
 • 08:50
  Coyote Peterson Khám Phá Miền Hoang Dã (Tập 16)
  Coyote Peterson Khám Phá Miền Hoang Dã (Tập 16)
 • 09:17
  Những Gã Khổng Lồ Tý Hon (Tập 17)
  Những Gã Khổng Lồ Tý Hon (Tập 17)
 • 09:45
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 11)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 11)
 • 10:12
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 12)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 12)
 • 10:40
  Những Chuyện Chưa Kể Về Loài Chó (Tập 3)
  Những Chuyện Chưa Kể Về Loài Chó (Tập 3)
 • 11:35
  Frank Hoang Dã (Tập 2)
  Frank Hoang Dã (Tập 2)
 • 12:30
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 1)
  Những Biểu Tượng Của Thiên Nhiên Hoang Dã (Tập 1)
 • 13:25
  Cá Mập Đọ Sức Với Rắn: So Tài Lực Cắn
  Cá Mập Đọ Sức Với Rắn: So Tài Lực Cắn
 • 14:20
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 5)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 5)
 • 15:15
  Những Chuyện Chưa Kể Về Loài Chó (Tập 3)
  Những Chuyện Chưa Kể Về Loài Chó (Tập 3)
 • 16:10
  Các Băng Đảng Trên Đảo Vượn Cáo (Tập 4)
  Các Băng Đảng Trên Đảo Vượn Cáo (Tập 4)
 • 17:05
  Coyote Peterson Khám Phá Miền Hoang Dã (Tập 16)
  Coyote Peterson Khám Phá Miền Hoang Dã (Tập 16)
 • 17:32
  Những Gã Khổng Lồ Tý Hon (Tập 17)
  Những Gã Khổng Lồ Tý Hon (Tập 17)
 • 18:00
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 1)
  Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Tập 1)
 • 19:00
  Cuộc Sống Ở Miền Cực Hạn (Tập 1)
  Cuộc Sống Ở Miền Cực Hạn (Tập 1)
 • 20:00
  Bắc Mỹ (Tập 4)
  Bắc Mỹ (Tập 4)
 • 21:00
  Những Chuyện Chưa Kể Về Loài Chó (Tập 3)
  Những Chuyện Chưa Kể Về Loài Chó (Tập 3)
 • 22:00
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 11)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 11)
 • 22:30
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 12)
  Cuộc Đua Giành Sự Sống (Tập 12)
 • 23:00
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 5)
  Chó Pit Bull Và Những Tù Nhân Bị Quản Chế (Tập 5)
 • 23:55
  Bắc Mỹ (Tập 4)
  Bắc Mỹ (Tập 4)

Animal Planet

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật