Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Tôi Là Con Mồi (Tập 5)

Yêu thích

Tôi Là Con Mồi (Tập 5)

Thời gian chiếu: 16:25 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chương trình kể lại những câu chuyện có thật và đầy ám ảnh về những người từng lâm vào tình huống sinh tử khi mặt đối mặt với những loài động vật cực kỳ nguy hiểm.