Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 9)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 9)
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 10)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 10)
 • 01:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 2
 • 01:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 3
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
 • 02:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 11
 • 03:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 12
 • 03:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 19
 • 04:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 11
 • 04:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 2
 • 05:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 3
 • 05:30
  Hiệp Sĩ Nơi Phương Xa
  Tập 12
 • 06:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 17)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 17)
 • 06:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 18)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 18)
 • 07:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
 • 07:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
 • 08:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
 • 08:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 15)
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 7)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 7)
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 8)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 8)
 • 10:30
  Trại Xanh
  Tập 23
 • 11:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
 • 11:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
 • 12:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
 • 12:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 15)
 • 13:30
  Hiệp Sĩ Nơi Phương Xa
  Tập 11
 • 14:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 17)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 17)
 • 14:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 18)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 18)
 • 15:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 5)
 • 15:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 6)
 • 16:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 19)
 • 16:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 20)
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 81
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 82
 • 18:00
  Hiệp Sĩ Nơi Phương Xa
  Tập 12
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 9)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 9)
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 10)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 10)
 • 19:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
 • 20:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 11
 • 20:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 12
 • 21:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 19
 • 21:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 11
 • 22:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 2
 • • LIVE
  Thám Tử Đã Chết
 • 23:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 11
 • 23:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 12

Animax
Thám Tử Đã Chết - Tập 3

22:30
20/03/2023
Báo lỗi