Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 11
 • 00:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 12
 • 01:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 11
 • 01:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 12
 • 02:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 12
 • 02:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 1
 • 03:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 2
 • 03:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 5
 • 04:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 3)
  Tập 2
 • 04:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 11
 • 05:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 12
 • 05:30
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 11
 • 06:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 12
 • 06:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 4
 • 07:00
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 3
 • 07:30
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 4
 • 08:00
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 11
 • 08:30
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 12
 • 09:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 11
 • 09:30
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 12
 • • LIVE
  Tổng Hợp Animax
 • 10:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 4
 • 11:00
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 3
 • 11:30
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 4
 • 12:00
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 11
 • 12:30
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 12
 • 13:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 11
 • 13:30
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 10
 • 14:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 12
 • 14:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 4
 • 15:00
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 3
 • 15:30
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 4
 • 16:00
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 11
 • 16:30
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 12
 • 17:00
  Tada Chưa Từng Yêu
  Tập 8
 • 17:30
  Tada Chưa Từng Yêu
  Tập 9
 • 18:00
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 11
 • 18:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 11
 • 19:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 12
 • 19:30
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 12
 • 20:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 1
 • 20:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 2
 • 21:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 5
 • 21:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 3)
  Tập 2
 • 22:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 11
 • 22:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 12
 • 23:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 1
 • 23:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 2
Anh Hùng Kiến Quốc (Tập 25)
Thời gian chiếu: 23:00 16/08/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật