Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 13
 • 01:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 14
 • 01:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 15
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 16
 • 02:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 3)
  Tập 2
 • 03:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 3)
  Tập 3
 • 03:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 12
 • 04:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 11
 • 04:30
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 12
 • 05:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 13
 • 05:30
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 14
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập 1
 • 06:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 3
 • 07:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 4
 • 07:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 5
 • 08:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 6
 • 08:30
  Hanako: Bóng Ma Nhà Vệ Sinh
  Tập 3
 • 09:00
  Hanako: Bóng Ma Nhà Vệ Sinh
  Tập 4
 • 09:30
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 10
 • 10:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 11
 • 10:30
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 12
 • 11:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 13
 • • LIVE
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
 • 12:00
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 1
 • 12:30
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 2
 • 13:00
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 3
 • 13:30
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới
  Tập 4
 • 14:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 3
 • 14:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 4
 • 15:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 5
 • 15:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 6
 • 16:00
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 9
 • 16:28
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 10
 • 16:56
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 11
 • 17:24
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 12
 • 17:52
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 13
 • 18:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 21
 • 18:58
  Gintama (Phần 1)
  Tập 22
 • 19:26
  Gintama (Phần 1)
  Tập 23
 • 19:54
  Gintama (Phần 1)
  Tập 24
 • 20:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0: Tuyết Kí Ức
  Tập 1
 • 21:30
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 9
 • 21:58
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 10
 • 22:26
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 11
 • 22:54
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi!
  Tập 12
 • 23:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 11
Bộ Đôi Nữ Cảnh Sát (Tập 5)
Thời gian chiếu: 22:00 16/08/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật