Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 23
 • 00:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 24
 • 01:00
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 1
 • 01:30
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 2
 • 02:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 22
 • 02:30
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 15
 • 03:00
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 16
 • 03:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 5
 • 04:00
  Huyết Chiến (Phần 4)
  Tập 13
 • 04:30
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 1
 • 05:00
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 2
 • 05:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 06:00
  Naruto (Tập 25)
  Naruto (Tập 25)
 • 06:30
  Naruto (Tập 26)
  Naruto (Tập 26)
 • 07:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 9
 • 07:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 10
 • 08:00
  Naruto (Tập 27)
  Naruto (Tập 27)
 • 08:30
  Naruto (Tập 28)
  Naruto (Tập 28)
 • 09:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 21
 • 09:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 21
 • 10:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 22
 • 10:30
  Naruto (Tập 26)
  Naruto (Tập 26)
 • 11:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 9
 • 11:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 10
 • • LIVE
  Naruto (Tập 27)
 • 12:30
  Naruto (Tập 28)
  Naruto (Tập 28)
 • 13:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 21
 • 13:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 14:00
  Naruto (Tập 25)
  Naruto (Tập 25)
 • 14:30
  Naruto (Tập 26)
  Naruto (Tập 26)
 • 15:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 9
 • 15:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 10
 • 16:00
  Naruto (Tập 27)
  Naruto (Tập 27)
 • 16:30
  Naruto (Tập 28)
  Naruto (Tập 28)
 • 17:00
  Đồng Hồ Yêu Quái
  Tập 28
 • 17:30
  Đồng Hồ Yêu Quái
  Tập 29
 • 18:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 18:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 23
 • 19:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 24
 • 19:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 22
 • 20:00
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 15
 • 20:30
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 16
 • 21:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 5
 • 21:30
  Huyết Chiến (Phần 4)
  Tập 13
 • 22:00
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 1
 • 22:30
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 2
 • 23:00
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 15
 • 23:30
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 16

Animax
Naruto (Tập 27)

12:00
02/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật