Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 55)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 55)
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 56)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 56)
 • 01:00
  Huyết Chiến (Phần 4)
  Tập 13
 • 01:30
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 02:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 24
 • 02:30
  Trại Xanh
  Tập 13
 • • LIVE
  Trại Xanh
 • 03:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 4
 • 04:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 6
 • 04:30
  Huyết Chiến (Phần 4)
  Tập 13
 • 05:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 05:30
  Horimiya
  Tập 12
 • 06:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 5
 • 06:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 3
 • 07:00
  Huyết Chiến (Phần 4)
  Tập 11
 • 07:30
  Huyết Chiến (Phần 4)
  Tập 12
 • 08:00
  Trại Xanh
  Tập 11
 • 08:30
  Trại Xanh
  Tập 12
 • 09:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 23
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 53)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 53)
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 54)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 54)
 • 10:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 3
 • 11:00
  Huyết Chiến (Phần 4)
  Tập 11
 • 11:30
  Huyết Chiến (Phần 4)
  Tập 12
 • 12:00
  Trại Xanh
  Tập 11
 • 12:30
  Trại Xanh
  Tập 12
 • 13:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 23
 • 13:30
  Horimiya
  Tập 11
 • 14:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 5
 • 14:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 3
 • 15:00
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 11)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 11)
 • 15:30
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 12)
  Huyết Chiến (Phần 4 - Tập 12)
 • 16:00
  Trại Xanh
  Tập 11
 • 16:30
  Trại Xanh
  Tập 12
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 54
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 55
 • 18:00
  Horimiya
  Tập 12
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 55)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 55)
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 56)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 56)
 • 19:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 24
 • 20:00
  Trại Xanh
  Tập 13
 • 20:30
  Trại Xanh
  Tập 14
 • 21:00
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 4
 • 21:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 6
 • 22:00
  Huyết Chiến (Phần 4)
  Tập 13
 • 22:30
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 23:00
  Trại Xanh
  Tập 13
 • 23:30
  Trại Xanh
  Tập 14

Animax
Trại Xanh - Tập 14

03:00
23/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật