Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 11)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 11)
 • 00:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 Tập )
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 Tập )
 • 01:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 11)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 11)
 • 01:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 12)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 12)
 • 02:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 12
 • 02:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 1)
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 1)
 • 03:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 2)
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 2)
 • 03:30
  Nhất Quyền Nhân (Tập 5)
  Nhất Quyền Nhân (Tập 5)
 • 04:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 3)
  Tập 2
 • 04:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 11)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 11)
 • 05:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 12)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 12)
 • 05:30
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 11
 • 06:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 12)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 12)
 • 06:30
  Nhất Quyền Nhân (Tập 4)
  Nhất Quyền Nhân (Tập 4)
 • 07:00
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 3)
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 3)
 • 07:30
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 4)
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 4)
 • 08:00
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 11)
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 11)
 • 08:30
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 12)
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 12)
 • 09:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 11
 • 09:30
  Làm Lại Cuộc Đời! (Tập 12)
  Làm Lại Cuộc Đời! (Tập 12)
 • 10:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập 1
 • 10:30
  Nhất Quyền Nhân (Tập 4)
  Nhất Quyền Nhân (Tập 4)
 • 11:00
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 3)
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 3)
 • 11:30
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 4)
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 4)
 • • LIVE
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 11)
 • 12:30
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 12)
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 12)
 • 13:00
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 11
 • 13:30
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 10
 • 14:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 12)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 12)
 • 14:30
  Nhất Quyền Nhân (Tập 4)
  Nhất Quyền Nhân (Tập 4)
 • 15:00
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 3)
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 3)
 • 15:30
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 4)
  Hội Học Sinh Thiên Tài Ở Dị Giới (Tập 4)
 • 16:00
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 11)
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 11)
 • 16:30
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 12)
  Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi! (Tập 12)
 • 17:00
  Tada Chưa Từng Yêu (Tập 8)
  Tada Chưa Từng Yêu (Tập 8)
 • 17:30
  Tada Chưa Từng Yêu (Tập 9)
  Tada Chưa Từng Yêu (Tập 9)
 • 18:00
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 11
 • 18:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 11)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 11)
 • 19:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 12)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 12)
 • 19:30
  Mob: Cậu Bé Siêu Năng Lực (Phần 2)
  Tập 12
 • 20:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 1)
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 1)
 • 20:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 2)
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 2)
 • 21:00
  Nhất Quyền Nhân (Tập )
  Nhất Quyền Nhân (Tập )
 • 21:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 3)
  Tập 2
 • 22:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 11)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 11)
 • 22:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 12)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 12)
 • 23:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 1)
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 1)
 • 23:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 2)
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh (Tập 2)
Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 11)
Thời gian chiếu: 12:00 23/09/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật