Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 15
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 16
 • 01:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 9
 • 01:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 10
 • 02:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 4)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 4)
 • 02:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 23)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 23)
 • 03:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 24)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 24)
 • 03:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 12
 • 04:00
  Thuần Thú Sư
  Tập 3
 • 04:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 9
 • 05:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 10
 • • LIVE
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
 • 06:00
  Thuần Thú Sư
  Tập 2
 • 06:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 11
 • 07:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 07:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 08:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
 • 08:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
 • 09:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 3)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 3)
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 13
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 14
 • 10:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 11
 • 11:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 11:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 12:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
 • 12:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
 • 13:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 3)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 3)
 • 13:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 3
 • 14:00
  Thuần Thú Sư
  Tập 2
 • 14:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 11
 • 15:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 15:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 16:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
 • 16:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
 • 17:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 9
 • 17:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 10
 • 18:00
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 4
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 15
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 16
 • 19:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 4)
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 4)
 • 20:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 23)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 23)
 • 20:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 24)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 24)
 • 21:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 12
 • 21:30
  Thuần Thú Sư
  Tập 3
 • 22:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 9
 • 22:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 10
 • 23:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 23)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 23)
 • 23:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 24)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 24)

Animax
Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh - Tập 4

05:30
25/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật