Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 13
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 14
 • 01:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 01:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 02:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 3
 • 02:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
 • 03:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
 • 03:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 11
 • 04:00
  Thuần Thú Sư
  Tập 2
 • 04:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 05:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 05:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 3
 • 06:00
  Gintama (Phần 2 - Tập 73)
  Gintama (Phần 2 - Tập 73)
 • 06:30
  Gintama (Phần 2 - Tập 74)
  Gintama (Phần 2 - Tập 74)
 • 07:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 19
 • 07:32
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 20
 • 08:05
  Gintama (Phần 2 - Tập 75)
  Gintama (Phần 2 - Tập 75)
 • 08:32
  Gintama (Phần 2 - Tập 76)
  Gintama (Phần 2 - Tập 76)
 • 09:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 2
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 11
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 12
 • 10:30
  Gintama (Phần 2 - Tập 74)
  Gintama (Phần 2 - Tập 74)
 • 11:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 19
 • 11:32
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 20
 • 12:05
  Gintama (Phần 2- Tập 75)
  Gintama (Phần 2- Tập 75)
 • 12:32
  Gintama (Phần 2 - Tập 76)
  Gintama (Phần 2 - Tập 76)
 • • LIVE
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
 • 13:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 2
 • 14:00
  Gintama (Phần 2 - Tập 73)
  Gintama (Phần 2 - Tập 73)
 • 14:30
  Gintama (Phần 2 - Tập 74)
  Gintama (Phần 2 - Tập 74)
 • 15:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 19
 • 15:32
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 20
 • 16:05
  Gintama (Phần 2 - Tập 75)
  Gintama (Phần 2 - Tập 75)
 • 16:32
  Gintama (Phần 2 - Tập 76)
  Gintama (Phần 2 - Tập 76)
 • 17:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 8
 • 17:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 9
 • 18:00
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 3
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 13
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 14
 • 19:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 3
 • 20:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
 • 20:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
 • 21:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 11
 • 21:30
  Thuần Thú Sư
  Tập 2
 • 22:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 7
 • 22:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 8
 • 23:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 21)
 • 23:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 22)

Animax
Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình - Tập 2

13:00
24/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật