Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Naruto
  Tập 86
 • 01:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 01:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
 • 02:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 1
 • 03:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
 • 03:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 5
 • 04:00
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 9
 • 04:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 05:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 05:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 4
 • 06:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 8
 • 06:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 4
 • 07:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 3
 • 07:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 4
 • 08:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • 08:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 10
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
 • 09:30
  Naruto (Tập 83)
  Naruto (Tập 83)
 • 10:00
  Naruto (Tập 84)
  Naruto (Tập 84)
 • 10:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc (Tập 4)
  Fena: Công Chúa Hải Tặc (Tập 4)
 • 11:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 3
 • 11:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 4
 • 12:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • 12:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 10
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
 • 13:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 3
 • 14:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 8
 • 14:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc (Tập 4)
  Fena: Công Chúa Hải Tặc (Tập 4)
 • 15:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 3
 • 15:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 4
 • 16:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • • LIVE
  Đông Phương Chiến Ký
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 48
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 49
 • 18:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 4
 • 18:30
  Naruto (Tập 85)
  Naruto (Tập 85)
 • 19:00
  Naruto (Tập 86)
  Naruto (Tập 86)
 • 19:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
 • 20:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 1
 • 20:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
 • 21:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc (Tập 5)
  Fena: Công Chúa Hải Tặc (Tập 5)
 • 21:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 9
 • 22:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 22:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 23:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 1
 • 23:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
Fena: Công Chúa Hải Tặc (Tập 2)
Thời gian chiếu: 03:30 26/01/2023 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Câu chuyện của một cô gái trẻ mồ côi, Fena Houtman. Fena đã được nuôi dưỡng trên một hòn đảo, nơi không có hy vọng trở thành bất cứ thứ gì hơn là “chattel”, được chọn lọc và loại bỏ bởi Đế quốc Anh.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật