Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 19)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 19)
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 20)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 20)
 • 01:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 6
 • 01:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 7
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 21)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 21)
 • 02:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2 - Tập 1)
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2 - Tập 1)
 • 03:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2 - Tập 2)
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2 - Tập 2)
 • 03:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 23
 • 04:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 15
 • 04:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 6
 • 05:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 7
 • 05:30
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 5)
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 5)
 • 06:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 21)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 21)
 • 06:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 22)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 22)
 • 07:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 11)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 11)
 • 07:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 12)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 12)
 • 08:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 23)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 23)
 • 08:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 24)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 24)
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 20)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 20)
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 17)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 17)
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 18)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 18)
 • 10:30
  Trại Xanh
  Tập 24
 • 11:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 11)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 11)
 • 11:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 12)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 12)
 • 12:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 23)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 23)
 • 12:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 24)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 24)
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 20)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 20)
 • 13:30
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 4)
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 4)
 • 14:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 21)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 21)
 • 14:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 22)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 22)
 • 15:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 11)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 11)
 • 15:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 12)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 12)
 • 16:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 23)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 23)
 • 16:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 24)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 24)
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 86)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 86)
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 87)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 87)
 • 18:00
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 5)
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 5)
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 19)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 19)
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 20)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 20)
 • 19:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 21)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 21)
 • • LIVE
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2 - Tập 1)
 • 20:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2 - Tập 2)
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2 - Tập 2)
 • 21:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 23
 • 21:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 15
 • 22:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 6
 • 22:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 7
 • 23:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2 - Tập 1)
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2 - Tập 1)
 • 23:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần - Tập 2)
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần - Tập 2)
Gintama (Phần 2 - Tập 92)
Thời gian chiếu: 17:24 29/01/2023 Thời lượng dự kiến: 36 phút

Đất nước của những Samurai, có một thời đất nước chúng tôi được gọi như vậy. 20 năm trước… Những kẻ ngoài hành tinh tự xưng là Amanto đột ngột đổ bộ xuống và thiết lập lệnh cấm mang kiếm. Samurai giờ đây bị khinh rẻ, coi thường. Trong thời đại như thế, vẫn còn một người đầy tinh thần samurai. Tên anh ta là Sakata Gintoki.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật