Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Kẻ Báo Thù Tokyo
  Tập 18
 • 00:30
  Kẻ Báo Thù Tokyo
  Tập 19
 • 01:00
  Kẻ Báo Thù Tokyo
  Tập 20
 • 01:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 4
 • 02:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 5
 • 02:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 6
 • 03:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 7
 • 03:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 8
 • 04:00
  Trại Xanh
  Tập 17
 • 04:30
  Trại Xanh
  Tập 18
 • • LIVE
  Trại Xanh
 • 05:30
  Trại Xanh
  Tập 20
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 06:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 4
 • 07:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 5
 • 07:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 6
 • 08:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 7
 • 08:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 5
 • 09:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 6
 • 09:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 4
 • 10:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 5
 • 10:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 6
 • 11:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 7
 • 11:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 8
 • 12:00
  Gintama (Phần 1)
  Tập 37
 • 12:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 38
 • 13:00
  Gintama (Phần 1)
  Tập 39
 • 13:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 40
 • 14:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 4
 • 14:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 5
 • 15:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 6
 • 15:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 7
 • 16:00
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 1
 • 16:28
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 2
 • 16:56
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 3
 • 17:24
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 4
 • 17:52
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 5
 • 18:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 37
 • 18:58
  Gintama (Phần 1)
  Tập 38
 • 19:26
  Gintama (Phần 1)
  Tập 39
 • 19:54
  Gintama (Phần 1)
  Tập 40
 • 20:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
 • 20:58
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 17)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 17)
 • 21:26
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
 • 21:54
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
 • 22:30
  Kẻ Báo Thù Tokyo
  Tập 15
 • 23:00
  Kẻ Báo Thù Tokyo
  Tập 16
 • 23:30
  Kẻ Báo Thù Tokyo
  Tập 17

Animax
Trại Xanh - Tập 19

05:00
20/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật