Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0
  Tập 10
 • 01:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 12
 • 02:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 13
 • 02:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 1
 • 03:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 2
 • 03:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 3
 • 04:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • 04:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 10
 • 05:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 11
 • 05:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 12
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 06:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 12
 • 07:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 13
 • 07:30
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 1
 • 08:00
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 2
 • 08:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 1
 • 09:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 2
 • 09:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 12
 • 10:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 13
 • 10:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 1
 • 11:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 2
 • 11:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng
  Tập 3
 • 12:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 53
 • 12:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 54
 • 13:00
  Gintama (Phần 2 - Tập 55)
  Gintama (Phần 2 - Tập 55)
 • 13:30
  Gintama (Phần 2 - Tập 56)
  Gintama (Phần 2 - Tập 56)
 • 14:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 12
 • 14:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động: Mật Mã Đen
  Tập 13
 • 15:00
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 1
 • 15:30
  Bisco: Kẻ Ăn Rỉ Sét
  Tập 2
 • 16:00
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 21
 • 16:28
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 22
 • • LIVE
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
 • 17:24
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 24
 • 18:00
  Nguyệt Đạo Dẫn Đến Dị Giới
  Tập 1
 • 18:30
  Gintama (Phần 2 - Tập 53)
  Gintama (Phần 2 - Tập 53)
 • 18:58
  Gintama (Phần 2 - Tập 54)
  Gintama (Phần 2 - Tập 54)
 • 19:26
  Gintama (Phần 2 - Tập 55)
  Gintama (Phần 2 - Tập 55)
 • 19:54
  Gintama (Phần 2 - Tập 56)
  Gintama (Phần 2 - Tập 56)
 • 20:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 3 - Tập 7)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 3 - Tập 7)
 • 20:58
  Vua Bóng Chuyền (Phần 3 - Tập 8)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 3 - Tập 8)
 • 21:26
  Vua Bóng Chuyền (Phần 3 - Tập 9)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 3 - Tập 9)
 • 21:54
  Vua Bóng Chuyền (Phần 3 - Tập 10)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 3 - Tập 10)
 • 22:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0
  Tập 8
 • 23:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0
  Tập 9

Animax
Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2 - Tập 23

16:56
18/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật